Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Nemocenské, důchod, pojištění, pojistné na soc. zabezpečení - konsolidační balíček atd."


Číslo školení: 92327- Objednávka zde
Datum: 28.11.2023, 9.00 – 14.00h 
Lektor: Ing. Michal Ztratil, odborník s dlouholetou praxí
Toto školení je nabízeno buď v prezenční podobě, nebo online. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje.  

Program

Komplexní informace nejen k významným změnám, které budou zavedeny v důsledku konsolidačního balíčku, ale i dalším aktuálním změnám. Upozornění na problémové oblasti a časté chyby, se kterými se pracovníci České správy sociálního zabezpečení v praxi setkávají.

 • Nemocenské pojištění
  • Změny od 1. ledna 2024 a další změny učiněné v průběhu II. pololetí roku 2023.
  • Připravovaná změna u ošetřovného, PPM, karantény, přeplatků dávek, rozšíření poskytovaných údajů pojištěncem
  • Změny, které budou schváleny v konsolidačním balíčku u dohod o provedení práce  - účasti na nemocenském pojištění, oznamovací povinnosti týkající se všech dohod o provedení práce a vliv pro placení pojistného)
  • Změna redukčních hranic v NP, stanovení rozhodného příjmu pro účast na NP, vliv výše minimální mzdy.
  • Změny v organizaci správ sociálního zabezpečení – přeměna OSSZ do územní správy sociálního zabezpečení
  • Elektronické tiskopisy – přehled všech elektronických tiskopisů 2024, povinnosti zaměstnavatelů při elektronické komunikaci s ČSSZ, doporučené postupy pro zaměstnavatele při podávání tiskopisů.
  • Online služby ČSSZ pro zaměstnavatele – možnosti služeb pro zaměstnavatele, správa plných mocí, zkušenosti s předáváním údajů ČSSZ o eNeschopenkách zaměstnanců zaměstnavatele.
  • Příprava elektronizace dalších dávek nemocenského pojištění.
  • Další změny od roku 2024 dle schvalování legislativy.

 • Důchodové pojištění
  • Zavedení online sepsání žádosti o důchod
  • Zpřísnění podmínek pro předčasný starobní důchod od 1.10.2023
  • Praktické případy k důchodové problematice - vliv ukazatelů pro rok 2024 na výpočet důchodu
  • Zvyšování důchodů – změna základní výměry od 1.1.2024

 • Pojistné na sociální zabezpečení  
  • Okruh poplatníků, vyměřovací základy, odvod pojistného u dohod o provedení práce, tiskopis Přehled o výši pojistného
  • Úprava slev na pojistném pro vybrané skupiny zaměstnanců od 1.1.2024 – zpřesnění
  • Nová výše maximálního vyměřovacího základu,
  • Změna v organizaci uplatnění náhrady mzdy nebo platu podle § 203a Zákoníku práce - „táborníci“
  • Pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ za rok 2023, využití elektronizace v agendě OSVČ
  • Další změny od roku 2024 dle schvalování legislativy

 • Další aktuality dle vývoje legislativního procesu

 • Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře. Možnost konzultací. 
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Účast na webináři lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 1 pracovní den před datem konání webináře, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiný webinář ve stejné ceně. Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

1090 Kč bez DPH, tzn. 1319 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14 hodin.

Cena zahrnuje:

 • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů.
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě