Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Webinář "Daň z příjmů práv. osob a účetnictví - konsolidační balíček, přiznání a účetní závěrka"


Číslo školení: 92404- Objednávka zde
Datum: 26.01.2024, 9.00 – 14.00h 
Lektorka: Ing. Dagmar Procházková, auditorka a Ing. Christian Žmolík, daňový poradce
Toto školení je nabízeno buď v prezenční podobě, nebo online. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje.  

Program

Školení bude zaměřeno na daň z příjmů právnických osob a účetní závěrku podnikatelských subjektů. Posluchači budou seznámení se změnami, které přinese konsolidační balíček a informacemi potřebnými pro správné sestavení daňového přiznání a účetní závěrky. Výklad bude doprovázen řadou praktických příkladů. 

 • Změny v oblasti daně z příjmů
  • Připomenutí změn roku 2023
  • Změny pro rok 2024
   • dopady konsolidačního balíčku na daň z příjmů právnických osob
   • další změny dle vývoje legislativy 

 • Změny v oblasti účetnictví podnikatelů
  • Změny pro rok 2024 
   • dopady konsolidačního balíčku na účetnictví v oblasti cizí měny a kurzových rozdílů
  • Upozornění na nové interpretace NÚR

 • Určení správné kategorie účetní jednotky jako základ pro správné sestavení účetní závěrky

 • Zdaňovací období - kdy se liší od kalendářního roku?

 • Úprava výsledku hospodaření na základ daně
  • Daňová uznatelnost náklad
  • Zdaňované a nezdaňované výnosy
  • Částky snižující a zvyšující základ daně

 • Výpočet daně

 • Lhůty pro podání daňového přiznání

 • Obsah řádků daňového přiznání - na co nezapomenout při vyplňování

 • Povinné a nepovinné části účetní závěrky
  • rozvaha
  • výkaz zisku a ztráty
  • příloha
  • přehled o změnách vlastního kapitálu
  • přehled o peněžních tocích

 • Povinnost zveřejnění účetní závěrky

 • Povinnost sestavení výroční zprávy

 • Diskuze a odpovědi na dotazy posluchačů
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Technická stránka připojení na webinář

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Mozzila Firefox)  a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Kapacita, platba a storno podmínky

Počet posluchačů je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Úhrada proběhne převodem na základě zálohové faktury. Účast na webináři lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 1 pracovní den před datem konání webináře, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním webináře, máte možnost si vybrat jako náhradu jiný webinář ve stejné ceně. Webináře se může místo Vás zúčastniti náhradník.

Cena

1090 Kč bez DPH, tzn. 1319 Kč včetně DPH za školení od 9 do 14 hodin.

Cena zahrnuje:

 • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů.
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě