Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ECONOMIS.CZ

Na stránkách finanční správy byla 3.4.2017 zveřejněna informace k možnosti prominout pokutu u kontrolního hlášení, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 22.3.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 494/25.01.17 Zdanění kompenzace nerovnoměrného užívání nemovitostí jeho podílovými spoluvlastníky
 • 496/22.03.17 Osvobození od daně z příjmů z úplatného převodu cenného papíru zahraničního subjektu
 • 498/22.03.17 Osvobození úroků z přeplatků zaviněných správcem daně a otázka případného zdanění náhrady škody požadované po státu

Na stránkách finanční správy byly 6.2.2017 zveřejněny aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byl 2.2.2017 zveřejněn dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“ , podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 25.1.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 474/16.03.23 Zdaňování dodání mincí z drahých kovů
 • 486/14.12.16 Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka 
 • 492/25.01.17 Náležitosti daňového dokladu a den uskutečnění plnění při vývozu zboží

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016., podrobné informace najdete zde.

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byl 20.12.2016 zveřejněn přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 14.12.2016 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 485/14.12.16 Aplikace § 9 odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • 487/14.12.16 Aplikace DPH u zboží propuštěného do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku
 • 488/14.12.16 Dílčí základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u zaměstnance vyslaného do České republiky v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly
 • 489/14.12.16 Povinnost odvodu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za práci vykonávanou v zahraničí plátci daně
 • 490/14.12.16 Vklad – rozdíl v přístupu u aktiv a pasiv mezi účetnictvím a znaleckým posudkem

Na stránkách finanční správy byla 20.12.2016 zveřejněna informace k povinné náležitosti mzdového listu, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 7.12.2016 zveřejněna informace k dani z pozemků u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 28.11.2016 zveřejněna informace k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byl 7.12.2016 zveřejněn pokyn ke stanovení daně paušální částkou, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 22.11.2016 zveřejněna informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, podrobné informace najdete zde.