Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ECONOMIS.CZ

Číslo školení: 1725 - Objednávka zde
Lektor: Mgr. Bc. David Burian, Úřad pro ochranu osobních údajů - vedoucí registračního oddělení

Datum: 30.10.2017, 9.00 – 14.00h (prezence od 8.30h). Obsazeno - další volné školení k této problematice se koná 10.1.2018.


Program
Posluchači budou včas seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května roku 2018 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), aby mohli v předstihu přizpůsobit své vnitřní procesy a systémy.

Obecné nařízení zavádí řadu nových povinností pro správce a zpracovatele a to jak v oblasti veřejné správy, tak podnikatelské sféry. Jedná se např. o novou povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, vést dokumentaci o zpracovávaných údajích, povinnost provádět posouzení vlivu na ochranu údajů a v neposlední řadě ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu, případně i dotčeným fyzickým osobám. Obecné nařízení rovněž zavádí řadu pro Českou republiku zcela nových institutů (kodexy chování, osvědčení o ochraně osobních údajů). Část semináře bude věnována rovněž problematice zpracování osobních údajů v pracovněprávní agendě a sledování zaměstnanců na pracovišti.

  • Úvod - obecný přehled a důvody reformy ochrany osobních údajů (působnost Obecného nařízení, základní principy, přehled institutů a hlavních změn, jejich vysvětlení, přehled základní terminologie).

  • Základní práva subjektů údajů (fyzických osob) v praxi (souhlas fyzické osoby se zpracováním, jeho právo na informace, přístup a opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo na přenositelnost, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí).

  • Přehled nových povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů (jak zabezpečit osobní údaje, jak a kdy ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů, kdy provádět posuzování vlivu na ochranu osobních údajů, kdy a jak vést záznamy o prováděných zpracování, jaká je úloha pověřence pro ochranu osobních údajů, co znamená záměrná a standardní ochrana osobních údajů).

  • Předávání osobních údajů mimo EU (změny oproti současné právní úpravě, na co si dát při přenosech údajů pozor, vysvětlení základních pojmů souvisejících s přenosy údajů (řetězení zpracovatelů, smluvní doložky, BCR, privacy shield, cloud).

  • Dozor a sankce - úkoly a působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů a nově vzniklého Sboru pro ochranu osobních údajů (jednotný dozor a sankce za nedodržení povinností).

  • Zpracování osobních údajů v pracovněprávní agendě (kopírování osobních dokladů, docházkové a přístupové systémy, pořízení nahrávky v pracovněprávním vztahu).

  • Sledování zaměstnanců na pracovišti (sledování přístupu na internetu, kamerové systémy, monitorování e-mailu zaměstnance).

  • Dotazy a diskuse k tématu 

Objednávka
Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita
Počet účastníků školení je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Zrušíte-li svou účast nejpozději 2 pracovní dny před datem konání školení, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši.

Cena
990 - 1190 Kč + DPH. Základní cena 1190 Kč + DPH je automaticky snížena na 990 Kč + DPH při včasné objednávce, viz níže.

Sleva při včasné objednávce
Každý posluchač, který si objedná toto školení do 26.10.2017, získá slevu 200 Kč z ceny školení bez DPH. Sleva bude automaticky uplatněna v on-line objednávce. Pro členy Komory certifikovaných účetních platí tato akce vždy, bez ohledu na datum objednání (KPV 4,5 hodiny, v objednávce prosím uveďte číslo certifikátu).

Zaplacením výše uvedené ceny je hrazena nejen účast na školení, ale rovněž občerstvení, psací potřeby a tištěné studijní podklady.

Místo konání
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz
Školení probíhají v nově zrekonstruovaných prostorách s WIFI připojením k internetu.
Spojení MHD: autobusem č. 27, 31, 41, 48, 77, 96 na zastávku SNP nebo tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15 na zastávku KOTVA a 10 min. pěšky.
Parkování: za Domem kultury AKORD je dostatek neplacených parkovacích míst (parkoviště letního aquaparku). Před Domem kultury AKORD jsou placená parkovací místa (parkovací hodiny, 5 Kč/hod). 

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
Adresa: Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
IČ: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě