Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ECONOMIS.CZ

Číslo školení: 1728 - Objednávka zde
Lektor: Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
Datum: 28.11.2016, 9.00 – 14.00h (prezence od 8.30h) - OBSAZENO! Další termín školení DPH s Ing. Fitříkovou se koná 8.1.2018, již se můžete přihlásit.


Program

Školení je zaměřeno na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu s důrazem na změny účinné od 1. 7. 2017. Pozornost bude věnována také specifickým postupům spojeným s podáním daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2017. Posluchači budou dále upozorněni na změny oblasti DPH navrhované pro rok 2018. Posluchačům bude poskytnut dostatečný prostor na otázky týkající se praktického uplatňování DPH v rámci jejich podnikatelské činnosti.  

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro praxi roku 2017 a 2018.

 • Změny v oblasti DPH v roce 2018 – schválené a příp. navrhované změny v oblasti DPH pro rok 2018.

 • Společné podnikání plátců v rámci společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) – praktické dopady zrušení specifických pravidel uplatňování DPH u společnosti v návaznosti na informaci GFŘ.

 • Vznik povinnosti přiznat daň – úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění, plnění, které není dostatečně určeno, den uskutečnění plnění při poskytnutí služby, plnění poskytovaná po dobu delší než 12 měsíců, doporučení k úpravě dříve uzavřených smluv ve vazbě na zrušení definice opakovaného plnění, další změny ve vymezení DUZP.

 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně ve vazbě na judikaturu SDEU.

 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění – zálohové platby, uvádění údajů v DAP a KH, použití právní fikce, rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2017 v návaznosti na informaci GFŘ.

 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, nález Ústavního soudu ke KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.

 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – časový posun v roce 2017 – možnosti pro rok 2017, rozšíření zjednodušujících postupů ve smyslu § 104 ZDPH.

 • Nespolehlivá osoba a nespolehlivý plátce – vymezení okamžiku vznik nespolehlivé osoby a důsledky, zveřejnění informací o nespolehlivé osobě.

 • Upozornění na časté chyby u vybraných obchodních transakcí – přemístění obchodního majetku, pořízení zboží z jiného členského státu bez nároku na odpočet daně, třístranný obchod, zasílání zboží do jiného členského státu, specifické situace spojené s vývozem zboží, nesprávný postup u vybraných případů a jeho dopady.

 • Závěr roku ve vazbě na DPH – specifické postupy při sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2017, vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně – manažerská vozidla, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2017 a případná změna zdaňovacího období v roce 2018.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy.

Objednávka
Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita
Počet účastníků školení je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Zrušíte-li svou účast nejpozději 2 pracovní dny před datem konání školení, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši.

Cena
990 - 1190 Kč + DPH. Základní cena 1190 Kč + DPH je automaticky snížena na 990 Kč + DPH při včasné objednávce, viz níže.

Sleva při včasné objednávce
Každý posluchač, který si objedná toto školení do 20.11.2017, získá slevu 200 Kč z ceny školení bez DPH. Sleva bude automaticky uplatněna v on-line objednávce. Pro členy Komory certifikovaných účetních platí tato akce vždy, bez ohledu na datum objednání (KPV 4,5 hodiny, v objednávce prosím uveďte číslo certifikátu).

Zaplacením výše uvedené ceny je hrazena nejen účast na školení, ale rovněž občerstvení, psací potřeby a tištěné studijní podklady.

Místo konání
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz
Školení probíhají v nově zrekonstruovaných prostorách s WIFI připojením k internetu.
Spojení MHD: autobusem č. 27, 31, 41, 48, 77, 96 na zastávku SNP nebo tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15 na zastávku KOTVA a 10 min. pěšky.
Parkování: za Domem kultury AKORD je dostatek neplacených parkovacích míst (parkoviště letního aquaparku). Před Domem kultury AKORD jsou placená parkovací místa (parkovací hodiny, 5 Kč/hod). 

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
Adresa: Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
IČ: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě