Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ECONOMIS.CZ

Číslo školení: 1803 - Objednávka zde
Datum: 16.01.2018, 9.00 – 14.00h (prezence od 8.30h)
Lektor: Zdeněk Křížek, specialista na mzdovou a personální problematiku, zkušený lektor, oblíbený pro svůj dobře srozumitelný výklad s řadou příkladů z praxe.


Program
Cílem školení je seznámit posluchače s legislativní úpravou personální a mzdové oblasti platnou pro rok 2018, nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. Důraz bude kladen zejména na vysvětlení změn a problémových oblastí. Součástí výkladu budou i podrobné informace k nové dávce "otcovská dovolená". Posluchači obdrží podrobné tištěné podklady.

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE V ROCE 2017 A 2018 

Nařízení vlády 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2018 – pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů • dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ • další dílčí změny v ZP od 1.11.2017 v souvislosti se změnami pracovnělékařských službeb od 1.11.2017 – zásadní změny.

SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚN V ROCE 2018
Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 Zákoník příjmu a § 299 OSŘ – v roce 2017 a 2018 – porovnání • povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného , výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2018, určení jednotlivých třetin • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby • celá řada ukázek výpočtů srážek.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018 
Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2018 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • změny v okruhu pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu. Odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategoriií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2018
Maximální vyměřovací základ – zrušení • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného • zákon o provádění sociálního zabezpečení 2018 • výše sazeb pojistného v roce 2018. Sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného • dobro-volná platba pojistného na důchodové pojištění • osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění 2018 • dobrovolná platba na nemocenské pojištění.

NÁHRADY MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI V ROCE 2018
Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro rok 2018 • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018 -ZMĚNY OD 1.2.2018 
Komu vzniká účast na nemocenském pojištění 2017 a v roce 2018 – porovnání • nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek – nová dávka „otcovská dovolená“ • rozhodné období v roce 2018 . Kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši • součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení. Další schválená dávka - dlouhodobé ošetřovné pravděpodobně 1.7.

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ - ZÁSADNÍ ZMĚNY V ROCE 2018
Podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017 a v roce 2018 - porovnání •

DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE  - ZÁSADNÍ ZMĚNY V ROCE 2018
Nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 2018 , další změny v daňové oblasti , příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění • tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor …..,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn.

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI - ZMĚNY V ROCE 2017 A 2018 
Nekolidující zaměstnaní – uchazeč o zaměstnání, připravované změny v Zákoně o zaměstnanosti. Zpřísnění podmínek při činnosti agenturního zaměstnání, další změny.

DALŠÍ INFORMACE PRO ROK 2018
Zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2018. Aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.

DISKUZE, ODPOVĚDI NA DOTAZY

Objednávka
Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita
Počet účastníků školení je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Zrušíte-li svou účast nejpozději 2 pracovní dny před datem konání školení, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši.

Cena
990 - 1190 Kč + DPH. Základní cena 1190 Kč + DPH je automaticky snížena na 990 Kč + DPH při včasné objednávce, viz níže.

Sleva při včasné objednávce
Každý posluchač, který si objedná toto školení do 12.01.2018, získá slevu 200 Kč z ceny školení bez DPH. Sleva bude automaticky uplatněna v on-line objednávce. Pro členy Komory certifikovaných účetních platí tato akce vždy, bez ohledu na datum objednání (KPV 4,5 hodiny, v objednávce prosím uveďte číslo certifikátu).

Zaplacením výše uvedené ceny je hrazena nejen účast na školení, ale rovněž občerstvení, psací potřeby a tištěné studijní podklady.

Místo konání
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz
Školení probíhají v nově zrekonstruovaných prostorách s WIFI připojením k internetu.
Spojení MHD: autobusem č. 27, 31, 41, 48, 77, 96 na zastávku SNP nebo tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15 na zastávku KOTVA a 10 min. pěšky.
Parkování: za Domem kultury AKORD je dostatek neplacených parkovacích míst (parkoviště letního aquaparku). Před Domem kultury AKORD jsou placená parkovací místa (parkovací hodiny, 5 Kč/hod). 

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
Adresa: Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
IČ: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě