Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ECONOMIS.CZ

Číslo školení: 1801 - Objednávka zde
Lektor: Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
Datum: 08.01.2018, 9.00 – 14.00h (prezence od 8.30h)


Program

Školení je zaměřeno na problémové oblasti uplatňování DPH od 1.1.2018,  v závislosti na vývoji legislativy budou posluchači  upozorněni na aktuální změny. Pozornost bude věnována také specifickým postupům spojeným s podáním daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2017. Posluchačům bude poskytnut dostatečný prostor na otázky týkající se praktického uplatňování DPH v rámci jejich podnikatelské činnosti.  

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro praxi roku 2018.

 • Změny v oblasti DPH v roce 2018 – schválené a příp. navrhované změny v oblasti DPH pro rok 2018.

 • Společné podnikání plátců v rámci společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) – praktické dopady zrušení specifických pravidel uplatňování DPH u společnosti v návaznosti na informaci GFŘ.

 • Vznik povinnosti přiznat daň – úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění, plnění, které není dostatečně určeno, den uskutečnění plnění při poskytnutí služby, plnění poskytovaná po dobu delší než 12 měsíců, doporučení k úpravě dříve uzavřených smluv ve vazbě na zrušení definice opakovaného plnění, další změny ve vymezení DUZP.

 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně ve vazbě na judikaturu SDEU.

 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění – zálohové platby, uvádění údajů v DAP a KH, použití právní fikce, rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2017 v návaznosti na informaci GFŘ.

 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, nález Ústavního soudu ke KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.

 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – časový posun v roce 2018 – možnosti pro rok 2018, rozšíření zjednodušujících postupů ve smyslu § 104 ZDPH.

 • Nespolehlivá osoba a nespolehlivý plátce – vymezení okamžiku vznik nespolehlivé osoby a důsledky, zveřejnění informací o nespolehlivé osobě.

 • Upozornění na časté chyby u vybraných obchodních transakcí – přemístění obchodního majetku, pořízení zboží z jiného členského státu bez nároku na odpočet daně, třístranný obchod, zasílání zboží do jiného členského státu, specifické situace spojené s vývozem zboží, nesprávný postup u vybraných případů a jeho dopady.

 • Závěr roku ve vazbě na DPH – specifické postupy při sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2017, vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně – manažerská vozidla, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2017 a případná změna zdaňovacího období v roce 2018.

 • Diskuze a odpovědi na dotazy.

Objednávka
Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita
Počet účastníků školení je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Zrušíte-li svou účast nejpozději 2 pracovní dny před datem konání školení, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši.

Cena
990 - 1190 Kč + DPH. Základní cena 1190 Kč + DPH je automaticky snížena na 990 Kč + DPH při včasné objednávce, viz níže.

Sleva při včasné objednávce
Každý posluchač, který si objedná toto školení do 4.1.2018, získá slevu 200 Kč z ceny školení bez DPH. Sleva bude automaticky uplatněna v on-line objednávce. Pro členy Komory certifikovaných účetních platí tato akce vždy, bez ohledu na datum objednání (KPV 4,5 hodiny, v objednávce prosím uveďte číslo certifikátu).

Zaplacením výše uvedené ceny je hrazena nejen účast na školení, ale rovněž občerstvení, psací potřeby a tištěné studijní podklady.

Místo konání
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz
Školení probíhají v nově zrekonstruovaných prostorách s WIFI připojením k internetu.
Spojení MHD: autobusem č. 27, 31, 41, 48, 77, 96 na zastávku SNP nebo tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15 na zastávku KOTVA a 10 min. pěšky.
Parkování: za Domem kultury AKORD je dostatek neplacených parkovacích míst (parkoviště letního aquaparku). Před Domem kultury AKORD jsou placená parkovací místa (parkovací hodiny, 5 Kč/hod). 

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
Adresa: Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
IČ: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě