Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ECONOMIS.CZ

Pozvánka na akci našeho partnera - Komory certifikovaných účetních
Datum: 7.-9.6.2018, zahájení dne 7. 6. v 10:30 hod.
Místo konání: Hluboká nad Vltavou, Parkhotel
Lektoři: Mgr. Simona Hornochová - certifikovaná účetní, daňová poradkyně, náměstkyně ministra financí 2016 - 2017,
Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D. - vedoucí ústavněprávního odd. Ministerstva spravedlnosti. Zkušená lektorka s odbornou praxí na MInisterstvu financí i v advokacii.
Ing. Igor Pantůček - daňový poradce, specialista na DPH.


Program

čtvrtek

Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D. - věci z pohledu soukromého práva

 • věci z pohledu soukromého práva,
 • koncepce, pojmy,
 • hmotná/nehmotná,
 • hromadná,
 • součást věci, příslušenství,
 • pozemky a stavby, dočasná stavba,
 • hodnota věcí, mimořádná cena věci (pro porovnání s oceněním pro účely účetnictví a daní),
 • diskuse.


čtvrtek - pátek

Mgr. Simona Hornochová - hmotný a nehmotný majetek - daně z příjmů a účetnictví

 • zařazení majetku (ocenění, uvedení do užívání, určení "jednotky" majetku, pevné spopjení s budovou nebo stavbou, soubory, majetek vs. zásaoby),
 • odpisování (noví odpisovatelé, změny vstupní ceny, specifická pravidla - soláry, zvýšení spoluvlastnického podílu, ...), atd.,
 • vyřazení majetku (částečné vyřazení, limity uplatnění zůstatkové ceny, transakce se specifickými pravidly pro určení hodnoty majetku (vklady, svěřenský fond, ...),
 • finanční leasing,
 • opravy a technické zhodnocení (odpisování uživatelem hmotného majektu, odpisování při změně nájemce/uživatele, ...),
 • nehmotný majetek - kategorie, vyzba na účetnictví, zařazení, určení "jednotky" majetku, odpisování, specifika u technického zhodnocení, platby za užívání do zahraničí, licenční poplatky, ...)
 • diskuse.


sobota

Ing. Igor Pantůček - DPH u nemovitých věcí

 • místo plnění, uskutečnění zdanitelného plnění,
 • plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně,
 • uplatňování DPH u dodání a nájmu nemovité věci,
 • přenesená daňová povinnost,
 • vyrovnání a úpravy odpočtu daně, atd.
 • diskuse.

 

Zahájení dne 7. června od 10:30 hod. (prezence od 10:00 hod.), ukončení dne 9. června po obědě.

Tři body v rámci motivačního programu.

Cena
Cena zahrnuje podkladové materiály, ubytování v dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení, parkovné.

Základní cena: 7 280 Kč
Snížená cena:  5 780 Kč - platí pro členy Komory certifikovaných účetních a účastníky přihlášené prostřednictvím ECONOMIS CZ s.r.o.

Bližší informace a objednávka
Máte-li zájem o bližší informace, zašlete dotaz na e-mail: info@economis.cz.
Máte-li zájem akci objednat, zašlete požadovaný počet míst a fakturační údaje na e-mail: info@economis.cz.