Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ECONOMIS.CZ

Číslo školení: 1823 - Objednávka zde
Datum: 30.10.2018, 9.00 – 14.00h (prezence od 8.30h)
Lektor: PhDr. Simona Binarová, odborný poradce v oblasti spisové služby, skartačního řízení a péče o archiválie. Lektorské činnosti se věnuje více než 25 let.


Program
Školení je určeno veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů
jako jsou obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, školy, zdravotnická zařízení, územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, státní příspěvkové organizace, státní podniky a další.

Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novel tohoto předpisu na původce dokumentů. Další probíranou problematikou je vliv nařízení GDPR na oblast spisové služby a archivnictví.

  • Úvod do problematiky: Seznámení se základní legislativou i souvisejícími předpisy, dělení původců dokumentů dle zákona, otázka předarchivního dohledu a kontrol.

  • Spisová služba: Operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním, podepisováním, ukládáním a skartací dokumentů - spisová služba v analogové i elektronické podobě – viz vyhláška č. 283/2014 Sb., která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. Návaznost operací spisové služby na systém datových schránek. Informace o systému administrativy u původců bez povinné spisové služby. GDPR, ochrana osobních údajů, elektr.podání a elektr. faktury.

  • Skartační řízení: Podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení a jejich odlišnosti u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, předávání archiválií do veřejných archivů. Specifika skartačního řízení dokumentů v elektronické podobě, příprava jeho realizace.

  • Evidence archiválií, povinnosti a práva vlastníků archiválií.

  • Předmět kontrol, možnosti zřízení vlastních archivů, podoba a vybavení spisoven, přestupky a sankce, povinnosti pro komerční spisovny.

  • Dotazy, diskuse.

V průběhu všech bloků jsou posluchači upozorňováni na změny v dané oblasti v souvislosti s  přijetím předpisů EU e-IDAS a GDPR (např. e-faktury, úplné el.podání) a navazující české legislativy a novel zákona o archivnictví a spisové služby!

Objednávka
Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita
Počet účastníků školení je omezen. Po naplnění kapacity nemohou být další objednávky přijímány. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Zrušíte-li svou účast nejpozději 2 pracovní dny před datem konání školení, zaplacený poplatek Vám bude vrácen v plné výši.

Cena
990 Kč + DPH. 
Zaplacením výše uvedené ceny je hrazena nejen účast na školení, ale rovněž občerstvení, psací potřeby a studijní podklady.

Místo konání
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz
Školení probíhají v nově zrekonstruovaných prostorách s WIFI připojením k internetu.
Spojení MHD: autobusem č. 27, 31, 41, 48, 77, 96 na zastávku SNP nebo tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15 na zastávku KOTVA a 10 min. pěšky.
Parkování: za Domem kultury AKORD je dostatek neplacených parkovacích míst (parkoviště letního aquaparku). Před Domem kultury AKORD jsou placená parkovací místa (parkovací hodiny, 5 Kč/hod). 

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
IČ: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě