Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Seminář "Dohody a zaměstnání malého rozsahu podrobně - příklady, změny k 1.7.2024 a další změny"


Číslo školení: 12411- Objednávka zde
Datum: 28.05.2024, 9.00 – 13.00h 
Lektor: Ing. Tomáš Smutný, odborník na mzdovou a personální oblast
Toto školení je nabízeno buď v prezenční podobě, nebo online. Vyberte si podobu, která Vám nejlépe vyhovuje.  

Program

Na školení se budeme věnovat dohodám o pracích mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) a zaměstnání malého rozsahu ze všech úhlů pohledu.  Dovíte se informace ke změnám od 1.7.2024, a jaké změny se připravují pro rok 2025. Problematika bude vysvětlena na praktických příkladech.

 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
  • vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
  • doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod
  • skončení DPP a DPČ
  • rozvrh práce
  • zápočtový list u DPP a DPČ
  • výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPČ
  • zdanění příjmů na základě DPP a DPP
  • vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání
  • zvláštnosti u DPČ a DPP  z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ
  • vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném
  • příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
  • odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
  • stravovací příspěvky u dohod
  • dovolené, překážky, příplatky atd. u dohod mimo pracovní poměr
  • nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky
  • odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda
  • zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ
  • DPP od července 2024 a výhled na rok 2025 

 • Zaměstnání malého rozsahu, dále jen (ZMR)
  • podmínky ZMR, ohlašovací povinnosti vůči OSSZ, účast na NP a odvod pojistného
  • ZMR u dohody o pracovní činnosti i pracovního poměru
  • ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů
  • dávky nemocenského pojištění u ZMR
  • rozhodné období u ZMR pro nemocenské pojistné
  • změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb. ( ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období
  • souběhy více ZMR v jednom období

 • Odpovědi na dotazy 
Objednávka

Školení můžete objednat on-line zde.

Kapacita, storno a ostatní informace

Počet účastníků školení je omezen. Své místo si můžete bez obav rezervovat v dostatečném časovém předstihu, splatnost zálohové faktury bude stanovena až na 10 dnů před datem konáním školení. Účast na školení lze stornovat písemně. Zrušíte-li svou účast více než 2 pracovní dny před datem konání školení, záloha Vám bude vrácena v plné výši. Zrušíte-li sovu účast v kratší lhůtě před konáním školení, máte možnost si vybrat jako náhradu jiné školení ve stejné ceně. Náhradníka můžete vyslat na školení kdykoliv.

Cena

1190 Kč bez DPH, tzn. 1440 Kč včetně DPH za školení od 9 do 13.00 hodin.

Cena zahrnuje:

 • občerstvení (sladké pečivo, dopolední svačina, káva, čaj, nealko),
 • psací potřeby,
 • studijní podklady (podklady zasíláme elektronicky nejpozději v pracovní den před konáním školení),
 • videozáznam, který budete mít k dispozici pro opakované přehrání po dobu 4 týdnů.
Místo konání

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Školení probíhají v nově zrekonstruovaných prostorách s WIFI připojením k internetu.
Spojení MHD: autobusem na zastávku SNP nebo tramvají na zastávku KOTVA a 10 min. pěšky, nejlepší spojení MHD vyhledáte zde.
Parkování: za Domem kultury AKORD je dostatek neplacených parkovacích míst (parkoviště letního aquaparku). Před Domem kultury AKORD jsou placená parkovací místa (parkovací hodiny).

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě